Skip to main content

Om oss

Granly er en del av et anerkjent nasjonalt og internasjonalt fagmiljø og blir drevet etter gjeldene norsk lovverk for helse- og omsorgstjenester. Granly er landets, og en av Europas eldste sosial-terapeutiske virksomheter.

Granly har som formål å skreddersy et bo- og aktivitetstilbud til våre beboere fylt med aktiviteter og tilbud der de kan føle stor grad av mestring, glede og passelige utfordringer. Vi fokuserer på aktiv deltakelse, positive relasjoner, brukermedvirkning, fysisk aktivitet og trening innenfor kommunikative- sosiale og dagligdagse ferdigheter.

Stiftelsen ble etablert i 1938, og holder i dag til på Kapp i Østre Toten.

Målgruppe

Vi tilbyr tjenester innen helse, omsorg, bolig og dagaktivitet for voksne mennesker med spesielle behov. Granly yter helse- og omsorgstjenester ut fra eksterne avtaler, som har utgangspunkt i vedtak fattet i beboerens hjemkommune.

VÅR VISJON ER

Hele mennesket – hele livet

Våre verdier er

Hjertevarme
Respekt
Ansvarlighet
Selvstendighet

Våre mål

  • Vi skal være en foretrukket leverandør av helse- og omsorgstjenester innenfor vår målgruppe i vår region.
  • Vi skal gi et tilpasset tilbud til mennesker i alle livsfaser – fra ung voksen til livets aller siste fase.
  • Vi skal utvikle våre medarbeidere. Etikk, relasjonskompetanse og kunnskapsbasert praksis skal legge grunnlag for utvikling hos den enkelte medarbeider og for felleskapet.
  • Vi skal bidra til et rikt kulturliv, både for våre beboere, og i vårt lokalmiljø.
  • Vi skal være en aktiv formidler av vårt felles ansvar for den verden vi lever i. Vi tilstreber at det er miljøvennlige materialer i bygninger, innredning og forbruksartikler.

EVENTUELLE SPØRSMÅL

TA GJERNE KONTAKT MED OSS.