Granly Stiftelse på Kapp i Østre Toten tilbyr tjenester innen helse, omsorg, bolig og dagaktivitet for voksne mennesker med utviklingshemming basert på antroposofisk sosialterapi.

Granly Stiftelse er en ideell ikke kommersiell stiftelse etablert i 1938, som gir et bo-, aktivitets- og kulturtilbud. 

Vår tilnærming kalles sosialterapi; en helhetstenkning basert på at hvert menneske har en unik kjerne – et jeg, som er frisk hos alle. Vi vektlegger fellesskapet hvor det enkelte menneske står sentralt. Intensjonen er å gi hele mennesket en mulighet å utvikle seg gjennom hele livet, på tross av fysiske og sjelelige begrensninger.

Vi har et ønske om å bidra til høy etisk og sosial kompetanse hvor praksis er kunnskapsbasert, forsvarlig og utviklende for den enkelte og for felleskapet. Sentrale verdier er, hjertevarme, respekt, ansvarlighet og selvstendighet for - hele mennesket - hele livet. Vi har et tilbud til mennesker i alle livsfaser – fra ung voksen til livets aller siste fase.

 

Vedtektene for Granly Stiftelse finner du her!

Nyheter Ledige stillinger Debio godkjenning Innblikk i dagene på Granly Granly Stiftelsen 80 år Åpningstider utsalget