Skip to main content

Aktiviteter

Aktiv deltagelse

Granly har som formål å skreddersy et bo og aktivitetstilbud til våre beboere fylt med aktiviteter og tilbud der de kan føle stor grad av mestring, glede og passelige utfordringer. Vi fokuserer på aktiv deltakelse, positive relasjoner, brukermedvirkning, fysisk aktivitet og trening innenfor kommunikative- sosiale og dagligdagse ferdigheter.

Mangfold

Vi vil at alle beboere, uansett funksjonshindre skal få utviklingsmuligheter gjennom meningsfulle aktiviteter. Vårt kulturelle tilbud er variert og flytter seg mellom det tradisjonelle, kjente og kjære, til moderne og nytt.

Filosofi

Stedet er basert på et antroposofisk menneskesyn forankret i Rudolf Steiners tanker og ideer. Vår tilnærming kalles sosialterapi, hvor målsetningen er å ta utgangspunkt i det unike og personlige i hvert menneske. Den sosialterapeutiske tradisjonen har et helsefremmende utgangspunkt hvor man legger vekt på den enkeltes ressurser selv om man har en diagnose eller andre utfordringer som fører til behov for støtte og omsorg.  Vi vektlegger fellesskapet og ønsker å gi den enkelte mulighet til å utvikle seg gjennom hele livet, på tross av sine begrensninger.

Hos oss arbeider helsepersonell og pedagogisk personell. Vi arbeider tverrfaglig for å gi våre beboere et best mulig tilbud tilpasset ulike livsområder og behov. Daglig bistand til egenpleie gis ut fra den enkeltes behov gjennom hele døgnet.

Fellesskap og meningsfull hverdag

Vi har fem bofellesskap. Alle beboerne har egne rom/ leiligheter som de selv kan sette sitt personlige preg på. I hver bolig finnes i tillegg felles kjøkken og spise/ oppholdsrom hvor det sosiale fellesskapet ivaretas. Boligene formes av de som bor der og alle gis mulighet til å skape sitt hjem. Vi ønsker at alle skal få følelsen av at det er et personlig hjem der de trives, ikke bare bor.

Dagaktiviteten er en vesentlig del av Granlys pedagogiske tilbud. Vi tilbyr ulike aktiviteter i våre verksteder tilpasset beboernes evner. Vi ønsker å gi den enkelte størst mulig mestringsopplevelse, styrke selvfølelsen og livskvaliteten. Kontinuerlig arbeides det med nye oppgaver og utfordringer for å styrke opplevelsen av egenverd. Alle aktiviteter tar utgangspunkt i årstidsløpet og følger naturens gang.

Eksempler på aktiviteter i våre verksteder:

EVENTUELLE SPØRSMÅL

TA GJERNE KONTAKT MED OSS.