Skip to main content

granly stiftelse

Vi fokuserer på aktiv deltakelse, positive relasjoner, brukermedvirkning, fysisk aktivitet og trening innenfor kommunikative- sosiale og dagligdagse ferdigheter.
lære merKONTAKT OSS

Om oss

Granly er en del av et anerkjent nasjonalt og internasjonalt fagmiljø og blir drevet etter gjeldene norsk lovverk for helse- og omsorgstjenester. Granly er landets, og en av Europas eldste sosial-terapeutiske virksomheter.

Granly har som formål å skreddersy et bo- og aktivitetstilbud til våre beboere fylt med aktiviteter og tilbud der de kan føle stor grad av mestring, glede og passelige utfordringer. Vi fokuserer på aktiv deltakelse, positive relasjoner, brukermedvirkning, fysisk aktivitet og trening innenfor kommunikative- sosiale og dagligdagse ferdigheter.

LÆRE MER

Målgruppe

Vi tilbyr tjenester innen helse, omsorg, bolig og dagaktivitet for voksne mennesker med spesielle behov. Granly yter helse- og omsorgstjenester ut fra eksterne avtaler, som har utgangspunkt i vedtak fattet i beboerens hjemkommune.

KONTAKT OSSRing nå 61 14 36 60

Tverrfaglig tilbud

Hos oss arbeider helsepersonell og pedagogisk personell. Vi arbeider tverrfaglig for å gi våre beboere et best mulig tilbud tilpasset ulike livsområder og behov. Daglig bistand til egenpleie gis ut fra den enkeltes behov gjennom hele døgnet.

Stedet er basert på et antroposofisk menneskesyn forankret i Rudolf Steiners tanker og ideer. Vår tilnærming kalles sosialterapi, hvor målsetningen er å ta utgangspunkt i det unike og personlige i hvert menneske. Den sosialterapeutiske tradisjonen har et helsefremmende utgangspunkt hvor man legger vekt på den enkeltes ressurser selv om man har en diagnose eller andre utfordringer som fører til behov for støtte og omsorg.  Vi vektlegger fellesskapet og ønsker å gi den enkelte mulighet til å utvikle seg gjennom hele livet, på tross av sine begrensninger.

Fellesskap og meningsfull hverdag

Vi har fem bofellesskap. Alle beboerne har egne rom/ leiligheter som de selv kan sette sitt personlige preg på. I hver bolig finnes i tillegg felles kjøkken og spise/ oppholdsrom hvor det sosiale fellesskapet ivaretas. Boligene formes av de som bor der og alle gis mulighet til å skape sitt hjem. Vi ønsker at alle skal få følelsen av at det er et personlig hjem der de trives, ikke bare bor.

Dagaktiviteten er en vesentlig del av Granlys pedagogiske tilbud. Vi tilbyr ulike aktiviteter i våre verksteder tilpasset beboernes evner. Vi ønsker å gi den enkelte størst mulig mestringsopplevelse, styrke selvfølelsen og livskvaliteten. Kontinuerlig arbeides det med nye oppgaver og utfordringer for å styrke opplevelsen av egenverd. Alle aktiviteter tar utgangspunkt i årstidsløpet og følger naturens gang.

Eksempler på aktiviteter i våre verksteder:

Våre produkter

Våre produkter er av god kvalitet og laget av naturvennlige materialer, samtidig som det er produkter omgivelsene har bruk for.

Vi vil at alle beboere, uansett funksjonshindre skal få utviklingsmuligheter gjennom meningsfulle aktiviteter. Vårt kulturelle tilbud er variert og flytter seg mellom det tradisjonelle, kjente og kjære til moderne og nytt.

Eksempler på aktiviteter:
  • Musikk, sang og dans
  • Drama, teater og fortellinger
  • Maling og kunstneriske uttrykk
  • Turgruppe

Hos oss får beboerne mulighet til å skape et mangfoldig sosialt og kulturelt liv. Vi skaper rom for sosiale fellesskap på Granly, men også i lokalmiljøet ellers. Vi benytter oss flittig av lokalmiljøets kultur- og fritidstilbud.

EVENTUELLE SPØRSMÅL

TA GJERNE KONTAKT MED OSS.