Granly Stiftelse på Kapp i Østre Toten tilbyr tjenester innen helse, omsorg, bolig og dagaktivitet for voksne intellektuelt utviklingshemmede basert på antroposofisk sosialterapi.

Granly Stiftelse er en ideell ikke kommersiell stiftelse etablert i 1938, som gir et bo-, aktivitets- og kulturtilbud til voksne mennesker med utviklingshemming. 

Vår tilnærming kalles sosialterapi; en helhetstenkning basert på at hvert menneske har en unik kjerne – et jeg, som er frisk hos alle. Vi vektlegger fellesskapet hvor det enkelte menneske står sentralt. Intensjonen er å gi hele mennesket en mulighet å utvikle seg gjennom hele livet, på tross av fysiske og sjelelige begrensninger.

Vi har et ønske om å bidra til høy etisk og sosial kompetanse hvor praksis er kunnskapsbasert, forsvarlig og utviklende for den enkelte og for felleskapet. Sentrale verdier er, hjertevarme, respekt, ansvarlighet og selvstendighet for - hele mennesket - hele livet. Vi har et tilbud til mennesker i alle livsfaser – fra ung voksen til livets aller siste fase.

 

Vedtektene for Granly Stiftelse finner du her!

  • Hele mennesket - hele livet!
  • Gjennom vårt arbeide forsøker vi å skape et rom for beskyttelse og utvikling for mennesker som lever på jorden under særlige betingelser.
  • "Når mennesker sammen søker det åndelige i indre ærlighet da finner de veiene til hverandre fra sjel til sjel" Rudolf Steiner