Sosialterapeutiske virksomheter i Norge:   

Grobunn

Helgeseter

Steinerskolen på Hedemarken

Hogganvik

Jøssåsen

Ljabruskolen

Rostadheimen

Rotvoll

Solborg

Vallersund gård

Vidaråsen

 

Våre samarbeidskommuner:  

Østre Toten kommune  

Ringsaker kommune

Oslo kommune Bydel Vestre Aker

Asker kommune

Enebakk kommune

Bærum kommune

Nes kommune

 

Andre aktuelle linker:

Alma

Sosialterapeutisk forbund

Goetheanum

Aksjon Soningstegn Fredstjeneste (ASF)

Camphill

Mediq Norge