Sosialterapeutiske virksomheter i Norge:   

Grobunn

Helgeseter

Steinerskolen på Hedemarken

Hogganvik

Jøssåsen

Ljabruskolen

Rostadheimen

Rotvoll

Solborg

Vallersund gård

Vidaråsen

 

Våre samarbeidskommuner:  

Østre Toten kommune  

Ringsaker kommune

Oslo kommune Bydel Vestre Aker

Asker kommune

Enebakk kommune

Bærum kommune

Nes kommune

 

Andre aktuelle linker:

Alma

Sosialterapeutisk forbund

Goetheanum

Aksjon Soningstegn Fredstjeneste (ASF)

Camphill

Mediq Norge

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                               

                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                          

 

 

  • Hele mennesket - hele livet!
  • Gjennom vårt arbeide forsøker vi å skape et rom for beskyttelse og utvikling for mennesker som lever på jorden under særlige betingelser.
  • "Når mennesker sammen søker det åndelige i indre ærlighet da finner de veiene til hverandre fra sjel til sjel" Rudolf Steiner