Kunst og kultur har gjennom hele Granlys historie hatt en sentral plass. Det er viktig for oss at beboerne næres av gode opplevelser knyttet til teater og musikk enten som aktive utøvere eller tilhørere.

Vi vil at kulturlivet på Granly gir næring til livet og fellesskapet hvor alle kan delta gjennom:

  • Musikk, sang, folkedans og orkester
  • Drama, teater og fortellinger
  • Maling
  • Turgruppe 

Alle aktiviteter tar utgangspunkt i årstidsløpet. Beboerne får og skaper selv et mangfoldig sosialt og kulturelt liv. Her kan vi bli kjent med nye sider hos oss selv og hverandre.
Gjennom dagen, uken og året vil vi søke å skape rytmer og ritualer i harmoni med naturens gang. Vi skaper rom for kultur og sosialt fellesskap på morgensamlinger, søndags- og høytidsfeiringer, i boligen og i kulturlivet, både på Granly og i lokalmiljøet ellers.
Mennesker som bor på Granly benytter seg også flittig av lokalmiljøets kultur- og fritidstilbud og det legges til rette for god kontakt med familie og venner.

  • Hele mennesket - hele livet!
  • Gjennom vårt arbeide forsøker vi å skape et rom for beskyttelse og utvikling for mennesker som lever på jorden under særlige betingelser.
  • "Når mennesker sammen søker det åndelige i indre ærlighet da finner de veiene til hverandre fra sjel til sjel" Rudolf Steiner