Boligene på Granly

Granly Stiftelse består i dag av 5 boliger med 4-6 beboere og en hybel.

Beboerne får et tilbud basert på: Selvbestemmelse, Respekt, Trygghet, Glede og Humor.

Leilighetene i bofelleskapene varierer i størrelse. Alle boliger er utformet slik at de ivaretar nødvendige behov, både funksjonelle og terapeutiske. Alle beboere har egne rom/leiligheter som de selv kan sette deres personlige preg på. Å kunne trekke seg tilbake, være alene og hjemme omgitt av egne ting, er et eksistensielt behov hos alle mennesker.

Mennesker trives best sammen der hvor den enkelte kan være trygg i seg selv og med støtte utfolde sine individuelle behov, og samtidig være trygg i fellesskap med andre mennesker. I hver bolig finnes derfor i tillegg felles kjøkken og spise/ oppholdsrom hvor det sosiale fellesskapet ivaretas. I den nære relasjonen som oppstår er grunnleggende verdier som respekt, ydmykhet og humor spesielt viktig for beboerens opplevelse av egenverdi skal bestå og vokse.

Daglig assistanse til egenpleie gis etter behov. Granly har tilgjengelig våken nattevakt.

Beboerne får et kosthold basert på biologisk-dynamisk og økologiske råvarer så langt det er mulig og hvor individuelle ønsker og behov også er ivaretatt. Vi ønsker å være aktive med å formidle vårt felles ansvar for den verden vi lever i. derved tilstreber vi at det er miljøvennlige materialer i bygninger, innredning og forbruksartikler. Vi forsøker også å ha et interiør-, farge-, og materialvalg basert på økologi og naturprodukter hvor likevel individuelt særpreg ivaretas.

  • Hele mennesket - hele livet!
  • Gjennom vårt arbeide forsøker vi å skape et rom for beskyttelse og utvikling for mennesker som lever på jorden under særlige betingelser.
  • "Når mennesker sammen søker det åndelige i indre ærlighet da finner de veiene til hverandre fra sjel til sjel" Rudolf Steiner