Tilrettelagt dagaktivitet

Vi vil at alle beboere uansett fysiske funksjonshindre, skal få utviklingsmuligheter gjennom meningsfulle aktiviteter som styrker gleden og livskvaliteten for den enkelte. Dagaktiviteten er en vesentlig del av Granlys pedagogiske alternativ: Sosialterapi.

Vi tilbyr for tiden følgende aktiviteter i våre verksteder:

  • Veving, søm og strikking
  • Snekkerverksted, tenn rull- og vedproduksjon samt lysdypping
  • Kjøkken, saft, syltetøy og krydderverksted
  • Hagebruk, høner, søppelsortering og kompostering
  • Vareleveranser til husene
  • Butikk

Mennesket har evnen, driften, viljen og gleden til å sammensette materiale på nye måter - samt å sette sitt personlige preg. Som utgangspunkt tas det høyde for beboernes evner samtidig som vi ønsker å gi den enkelte størst mulige mestringsopplevelse, styrke selvfølelsen og livskvaliteten. Kontinuerlig arbeides det med nye oppgaver og nye utfordringer. Anerkjennelsen dette gir, styrker opplevelsen av egenverd.

Våre produkter er av god kvalitet og laget av naturvennlige materialer, samtidig som det er produkter som omgivelsene har bruk for.

Terapi

Vi vil at alle beboere uansett fysiske funksjonshindre, skal få utviklingsmuligheter gjennom meningsfull trening og behandling.

Terapiene samt personsentrert veiledning kan gi støtte gjennom alle livsfaser – fra den unge voksnes søken etter identitet og retning, til den middelaldrenes vedlikehold av det som er oppnådd og den eldres behov for støtte i grunnleggende livsfunksjoner.

Vi er tilknyttet almenn lege- og spesialisthelsetjeneste. I tillegg har vi et internt samarbeid mellom beboer, terapeuter, lege, med kompetanse i antroposofisk medisin, sykepleier, miljøpersonale samt verge/ pårørende ved behov. Dette gjør at vi benytter antroposofiske medisiner, pleiende terapier som innsmøringer, bad m.m. samt eurytmi og helseeurytmi. Andre terapier som språkforming og kunstnerisk terapi tilbyr vi i den grad vi har personer som kan dette.

  • Hele mennesket - hele livet!
  • Gjennom vårt arbeide forsøker vi å skape et rom for beskyttelse og utvikling for mennesker som lever på jorden under særlige betingelser.
  • "Når mennesker sammen søker det åndelige i indre ærlighet da finner de veiene til hverandre fra sjel til sjel" Rudolf Steiner