Administrasjon

Kristin Lindberget
Daglig leder
Telefon: 481 08 214
kristin@granly-stiftelse.no

Aud Karin Wøien Aas
telefon: 61 14 36 60 / 900 79 930
aud-karin@granly-stiftelse.no

Lena Reinertsen Erfjord
telefon: 61 14 36 60 / 901 75 477
lena@granly-stiftelse.no

 

 

 

 

 

 

                                                

 

  • Hele mennesket - hele livet!
  • Gjennom vårt arbeide forsøker vi å skape et rom for beskyttelse og utvikling for mennesker som lever på jorden under særlige betingelser.
  • "Når mennesker sammen søker det åndelige i indre ærlighet da finner de veiene til hverandre fra sjel til sjel" Rudolf Steiner