Styret

Tom Svellet
Styreleder
tom.svellet@idrettsforbundet.no
tlf. 951 86 548

Jenny Sørum Kristoffersen
Styremedlem
Jenny.Sorum.Kristoffersen@oppland.org

Aina Nagell-Sværk
Styremedlem/valgt av ansatte
aina-nagell@hotmail.com

Kristin Hoff Weseth
Styremedlem/valgt av ansatte 
kristin.hoff.weseth@granly-stiftelse.no

Carla Postema
Varamedlem/valgt av ansatte
carlapostema@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

  • Hele mennesket - hele livet!
  • Gjennom vårt arbeide forsøker vi å skape et rom for beskyttelse og utvikling for mennesker som lever på jorden under særlige betingelser.
  • "Når mennesker sammen søker det åndelige i indre ærlighet da finner de veiene til hverandre fra sjel til sjel" Rudolf Steiner