Styret

Tom Svellet
Styreleder
tom.svellet@idrettsforbundet.no
tlf. 951 86 548

Jenny Sørum Kristoffersen
Styremedlem
Jenny.Sorum.Kristoffersen@oppland.org

Joan Pettersen
Styremedlem/valgt av ansatte
joanpett@hotmail.com

Kristin Hoff Weseth
Styremedlem/valgt av ansatte 
kristin.hoff.weseth@granly-stiftelse.no

 

 

 

 

 

 

 


 

 

  • Hele mennesket - hele livet!
  • Gjennom vårt arbeide forsøker vi å skape et rom for beskyttelse og utvikling for mennesker som lever på jorden under særlige betingelser.
  • "Når mennesker sammen søker det åndelige i indre ærlighet da finner de veiene til hverandre fra sjel til sjel" Rudolf Steiner