Ledergruppe

Kristin Lindberget
Daglig leder
Fungerende gruppeleder Bjørkebakken
Telefon: 481 08 214
kristin@granly-stiftelse.no

Per Olav Tørrisen
Gruppeleder Bøketun og Solveigshus
Telefon: 905 27 237
perolav@granly-stiftelse.no

Wenche Senstad
Gruppeleder Aktivitet
Telefon: 482 25 787
wenche@granly-stiftelse.no

Kristin Hoff Weseth
Fungerende gruppeleder Gamlehuset og Birkely
Telefon: 452 51 449
kristin.hoff.weseth@granly-stiftelse.no

Lena Reinertsen Erfjord
Kontorleder
Fungerende gruppeleder Hybel Solveigs Hus
Telefon: 901 75 477
lena@granly-stiftelse.no

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Hele mennesket - hele livet!
  • Gjennom vårt arbeide forsøker vi å skape et rom for beskyttelse og utvikling for mennesker som lever på jorden under særlige betingelser.
  • "Når mennesker sammen søker det åndelige i indre ærlighet da finner de veiene til hverandre fra sjel til sjel" Rudolf Steiner