Film Granly Stiftelse

For å se filmen om hverdagslivet på Granly klikk her!

Vi har også laget en film om kulturlivet og aktiviteter her på Granly.

For å se denne filmen klikker du her.

  • Hele mennesket - hele livet!
  • Gjennom vårt arbeide forsøker vi å skape et rom for beskyttelse og utvikling for mennesker som lever på jorden under særlige betingelser.
  • "Når mennesker sammen søker det åndelige i indre ærlighet da finner de veiene til hverandre fra sjel til sjel" Rudolf Steiner