Besøk fra Kina

6 september hadde Granly stiftelse besøk fra Kina. Dette var en delegasjon som ønsket å se hvem Granly er og hvordan vi jobber med våre beboere.

Hensikten med besøket:

Areopagos, med bistandsmidler fra Norad/Digni, er engasjert i et prosjekt som drives av KFUK/KFUM i Nanjing, Kina. Prosjektet innebærer utvikling av en modell dagsenter for personer med kognitive vansker, alder 16-60 år og utvikling av kurstilbud for de som skal arbeide ved senterne. Byregjeringen i Nanjing har besluttet at alle 100 bydelene i Nanjing skal ha minst et dagsenter i hver bydel. Vi fikk høre om dette arbeidets utvikling og utfordringer. Veldig spennende.

Det var forskjeller på praksisen i omsorgen for mennesker med utviklingshemming. Vi i Norge har midler og ressurser. Kineserne er på gang og prosjektet er en viktig bidragsyter til utvikling av dagtilbudet i Kina.

Delegasjonen bestående av 3 Kinesere og 3 Nordmenn fikk omvisning i en bolig og på aktiviteten.

I boligen har alle beboere hvert sitt rom, felles stue, kjøkken og bad.

 

Aktiviteten er det stedet hvor våre beboere går til arbeid og utfører sine daglige arbeidsoppgaver. Besøket vårt ble imponert og begeistret for de fine tingene som ble laget. Det som lages selges i et utsalg på Granly samt at vi har en liten levering til Peder Balke Handleri på Kapp. Vi har årlig julemesse.

Dette var en interessant og fin dag på Granly og beboerne syntes det var stas med besøk, de viste og forklarte sitt arbeid.

  • Hele mennesket - hele livet!
  • Gjennom vårt arbeide forsøker vi å skape et rom for beskyttelse og utvikling for mennesker som lever på jorden under særlige betingelser.
  • "Når mennesker sammen søker det åndelige i indre ærlighet da finner de veiene til hverandre fra sjel til sjel" Rudolf Steiner