Arbeidsglededag for ansatte på Granly Stiftelse

14. juni var det arbeidsglededag for ansatte på Granly.

Gledessprederen Arnt Sæther fra Gladiator var her og spredte glede med stort engasjement og mye humor, dog med litt alvorlig undertone.

Det var 70 ansatte som deltok på dette.

Vi fikk alle litt å reflektere over og kjente oss godt igjen i mye av det han snakket om. Arnt fikk oss til å øke bevisstheten på blant annet hva som er glede, hva som gjør oss glade, hvordan skape glede og hvor kommer gleden fra.

Glede er en god indre tilstand i oss selv!

En fin dag med mye latter.

For å se mer informasjon Gladiator se hjemmesiden deres her!