Mikkelsmess på Granly

Beboere og medarbeidere på Granly var tirsdag 29. september samlet for Mikaelsfering.

Programmet for dagen var Mikaelispill med dramagruppen, festlunsj i matsalen og Motsprøver ute på Granlys vakre område.

Den 29. september er blitt feiret som Mikaelidagen helt siden 800-tallet. En av Mikaels spesielle oppgaver er å inngi menneskeheten kraft til å forstå det åndeliges realitet, så menneskenes litt etter litt skal kunne oppleve det åndelige og la det bli virksomt i sine gjerninger.
Mikaeli høytidens sanne utforming er enn så lenge en framtidsoppgave. Denne innsikt bør ikke hindre oss i å forsøke å skape noe for beboerne som kan vekke en følelse for Mikaels vesen og virke.

Uovervinnelige helt, Sankt Mikael,

Kom oss til hjelp, dra med i felt

Hjelp oss å kjempe, det onde dempe

Sankt Mikael