Årsmøte i sosialterapeutisk forbund

Fredag 20. mars var Granly vertskap for årsmøtet i sosialterapeutisk forbund. Deltakere var medarbeidere fra de ulike sosialterapeutiske virksomhetene.

Sosialterapi er både en undervisningsform og et omsorgsarbeide for mennesker med spesielle behov. Metodisk bygger den på det antroposofiske menneskesynet, slik det er utformet av Rudolf Steiner, hvor man anser at åndskjernen i hvert menneske er friskt, på tross av fysiske og sjelelige begrensninger.

Sosialterapeutisk Forbund består av selvstendige virksomheter som arbeider med mennesker med spesielle behov: barn, ungdommer og voksne. Forbund består i dag 13 helsepedagogiske og sosialterapeutiske virksomheter som gir bolig-, arbeids- og opplæringstilbud til nesten 300 elever og brukere/beboere. Tilknyttet disse stedene er det cirka 500 medarbeidere fordelt på cirka 360 årsverk. Internasjonalt består de antroposofiske omsorgsvirksomhetene av rundt 700 institusjoner og organisasjoner i 50 land, i alle verdensdeler.

Tavletegning av Rudolf Steiner fra det helsepedagogiske kurset holdt i Dornach i Sveits i 1924 og som danner fundamentet for antroposofisk helsepedagogikk og sosialterapi.

 

Denne dagen var det også tid for solformørkelse. Årsmøtet gikk ut for å bivåne dette. Til tross for en grå vårdag opplevde vi dette fenomenet.

 

Fuglene gikk til ro i trærne.