Hellige tre konger 6. januar 2015

Tre konger vandrer frem over land og strand. De kommer fra det fjerne Østerland. Se stjernen, den lyse og klare. Vil vise hvorhen de må fare.

Julehøytiden avsluttes med Hellig tre konger spill 6. januar hvert år på Granly. Beboere og ansatte spiller det tradisjonsrike spillet der de 3 kongene Melchior, Balthasar og Kaspar gir sine gaver til Maria og Josef. Spillet avsluttes med at englene slukker de levende lysene på treet.