Adventshage på Granly

Vi innleder adventstiden med adventshage 1. søndag i advent. Beboere og ansatte samles for en høytidelig markering der alle får tenne sitt lys og dermed lyse opp korset av granbar. Granlys lyreorkester spiller.