Åpningstider utsalget

Vårt arbeidshus har følgende åpningstider for de som ønsker å kjøpe våre egenproduserte varer.
Mandag - torsdag: 10:15 - 14:30
Fredag: 10:15-12:00

  • Hele mennesket - hele livet!
  • Gjennom vårt arbeide forsøker vi å skape et rom for beskyttelse og utvikling for mennesker som lever på jorden under særlige betingelser.
  • "Når mennesker sammen søker det åndelige i indre ærlighet da finner de veiene til hverandre fra sjel til sjel" Rudolf Steiner