Bispevisitas på Granly

Fra venstre på bildet:
Prest Kristina Grevbo, Prost Stein Ovesen, Christian von Harling (leder i Kapp Menighetsråd), Biskop Solveig Fiske, Maria Bjune, Aud Karin W.Aas og Liv Kjærnes.Irmelin Grimstad Bonden (biskopens rådgiver) tok dette fine bildet.
Prest Øystein Elde var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Torsdag 18.september fikk vi storfint besøk her på Granly.

Hun ble ønsket velkommen av Maria, Liv og Aud Karin.

De startet med en omvisning på Solveigs Hus der Liv fortalte litt om huset og hvorfor det var blitt bygget. En beboer fikk besøk på rommet av Biskopen, Prest Kristina og Prost Stein.

Så var det aktiviteten som fikk besøk, der ansatte og beboere viste fram og fortalte om de forskjellige aktivitetene og produktene.

Biskopen ble informert om virksomheten og prosessen vi har hatt med Østre Toten kommune det siste året, før de fikk være med på morgensamling og dramagruppas øvelse av Michaelspillet.