Debio godkjenning

Debio er det nasjonale organet for godkjenning av økologiske produkter i Norge.
Debio har merket mat og utviklet økologien i Norge i over 30 år, og arbeider med flere fagfelt innen dette.
Et av feltene er vurdering og tildeling av valørmeker for servering av økologisk mat.
Granly stiftelse har i 2019 blitt godkjent for sølvmerket, som den eneste virksomheten i vår bransje  i Oppland.

  • Hele mennesket - hele livet!
  • Gjennom vårt arbeide forsøker vi å skape et rom for beskyttelse og utvikling for mennesker som lever på jorden under særlige betingelser.
  • "Når mennesker sammen søker det åndelige i indre ærlighet da finner de veiene til hverandre fra sjel til sjel" Rudolf Steiner