Følg oss på facebook for å få innblikk i dagene på Granly

Granly stiftelse er på facebook. Du finner oss ved å søke på Granly Stiftelse eller @granlystiftelse.
Her legges det ut glimt fra hverdagsliv og fest

Velkommen som følger!

  • Hele mennesket - hele livet!
  • Gjennom vårt arbeide forsøker vi å skape et rom for beskyttelse og utvikling for mennesker som lever på jorden under særlige betingelser.
  • "Når mennesker sammen søker det åndelige i indre ærlighet da finner de veiene til hverandre fra sjel til sjel" Rudolf Steiner