Ledig stilling som gruppeleder på aktiviteten

Vår leder på aktiviteten går av med pensjon og vi trenger ny leder som ønsker å være med å utvikle Granly og ruste oss for fremtiden.

Granly Stiftelse er en privat ikke- kommersiell virksomhet som gir et bo- aktivitets- og kulturtilbud til voksne mennesker med psykisk utviklingshemming.
Granly Stiftelse er en verdibasert virksomhet og arbeider med inspirasjon av et antroposofisk menneskesyn og under visjonen Hele mennesket hele livet!

Vi søker gruppeleder i 100% fast stilling-dagarbeid, hvorav noe tid beregnes til arbeid med beboere i aktivitet. Oppsatt i timeplan.

Du får:

 • Et arbeidsmiljø som setter verdiene i fokus
 • En arbeidsplass du verdsettes høyt av våre beboere
 • Stor grad av frihet innenfor gitte rammer, til å være kreativ og utvikle nye tilbud sammen med ansatte på aktiviteten
 • En trivelig arbeidsplass med mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Muligheten til å benytte deg av Granlys kompetanse fond – som brukes til fagutvikling
 • Muligheten til å være med å utvikle Granly for fremtiden
 • Bli/er en del av ledergruppa – hvor vi blant annet har fokus på faglig tema innenfor ledelse. Egne fagmøter for ledergruppa
 • Granly Stiftelse følger tariffavtale, er IA bedrift, medlem i KLP og Virke

 

Vi ønsker oss en som:

 • Bedriver helsefremmende ledelse
 • Har respekt for mennesket og viser hjertevarme
 • Er tydelig men ydmyk
 • Er trygg i rollen som leder og viser mot
 • Har gode samarbeidsevner og bygger relasjoner
 • Er ryddig og strukturert
 • Er ansvarlig og selvstendig
 • Er kreativ og har nye ideer
 • Er villig til å lære og tilegne deg kunnskap om antroposofi
 • Behersker norsk språk og har interesse og evne til å kommunisere med psykiskutviklings hemmede
 • Kunne identifisere seg med våre verdier.
  Hjertevarme – Respekt -Selvstendighet - Ansvarlighet

 

Formell utdanning:

 • Norsk offentlig godkjenning som ergoterapeut/vernepleier og eller ledererfaring
 • Lederutdanning – ønskelig med helsefremmede lederutdanning
 • Personer med pedagogisk bakgrunn fra kunst og håndverksfag kan søke

Personlig egnethet vektlegges

Det må fremlegges politiattest som ikke er eldre enn 3 mnd

Spørsmål om stillingen rettes til daglig leder Kristin Lindberget tlf: 481 08 214

 

Søknadsfrist: 30. april

Søknad med CV sendes til:        

Granly Stiftelse

Mjøsvegen 498

2849 KAPP

eller e-post: granly@granly-stiftelse.no

 

 • Hele mennesket - hele livet!
 • Gjennom vårt arbeide forsøker vi å skape et rom for beskyttelse og utvikling for mennesker som lever på jorden under særlige betingelser.
 • "Når mennesker sammen søker det åndelige i indre ærlighet da finner de veiene til hverandre fra sjel til sjel" Rudolf Steiner