Gamlehuset

Telefon: 481 92 653
gamlehuset.birkely@granly-stiftelse.no

Gruppeleder
Kristin Hoff Weseth
Telefon: 452 51 449
kristin.hoff.weseth@granly-stiftelse.no

 

  • Hele mennesket - hele livet!
  • Gjennom vårt arbeide forsøker vi å skape et rom for beskyttelse og utvikling for mennesker som lever på jorden under særlige betingelser.
  • "Når mennesker sammen søker det åndelige i indre ærlighet da finner de veiene til hverandre fra sjel til sjel" Rudolf Steiner