Bjørkebakken

Telefon: 481 43 976
bjorkebakken@granly-stiftelse.no

Fungerende gruppeleder
Kristin Lindberget
Telefon: 481 08 214
kristin@granly-stiftelse.no

 

  • Hele mennesket - hele livet!
  • Gjennom vårt arbeide forsøker vi å skape et rom for beskyttelse og utvikling for mennesker som lever på jorden under særlige betingelser.
  • "Når mennesker sammen søker det åndelige i indre ærlighet da finner de veiene til hverandre fra sjel til sjel" Rudolf Steiner