Kontakt aktiviteten

arbeidshuset@granly-stiftelse.no

telefon: 61 14 36 60 tast 2 eller direkte 900 79 930

  • Hele mennesket - hele livet!
  • Gjennom vårt arbeide forsøker vi å skape et rom for beskyttelse og utvikling for mennesker som lever på jorden under særlige betingelser.
  • "Når mennesker sammen søker det åndelige i indre ærlighet da finner de veiene til hverandre fra sjel til sjel" Rudolf Steiner